top of page


Salgsvilkår for www.gallerilillemartine.no 


Disse salgsvilkårene utgjør en juridisk avtale mellom deg og Galleri Lille Martine. Ved å besøke og handle på www.gallerilillemartine.no samtykker du i å overholde og være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, må du avstå fra å bruke nettsiden og foreta kjøp på vegne av ditt selskap.

Generelt:
for alle kjøp over 2000,- blir det lagt til 5% som går til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte bilder på vår nettside. Farger kan avvike fra bildene på nettet til virkeligheten, dette til informasjon. Ønsker du innramming, ta kontakt så hjelper vi deg med det 

 

Selger er:
Galleri lille Martine as, orgnr: 924771518, Kristian Augustsgate 1, 1776 Halden
email: gallerilillemartine@gmail.com
Telefon: 92231745
Dette er selger, og kjøper er den som bestiller varer og er oppgitt. 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal selger belastes for.

 Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling.

 

Betaling:
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil du bli belastet samme dag som bestillingen blir foretatt. Kunden kan også velge Vipps og Klarna som et betalingsalternativ.

Angrerett:
A) Du har rett til å heve kjøpet innen 14 dager ved kjøp via internett. Jfr. lov om angrefrist.
B) Vi anbefaler at du alltid dobbeltsjekker ordreinnholdet før du bekrefter bestillingen.
C) Personopplysningene du oppgir behandles konfidensielt, er sikkert lagret og vil ikke overgis eller sendes til andre parter.

Levering:
Ved postforsendelse sendes varen snarest, og senest innen 48 timer, så sant det ikke er helligdag. Varen kan også hentes i vårt galleri, Kristian Augustsgate 1, 1776 Halden.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/

 

Oppdatert 11. Mars 2024

bottom of page